Konstruktion

Oavsett om ni bara har en idé till en produkt med en viss funktion eller om ni har en färdig skiss eller ett ritningsunderlag som behöver anpassas och kanske även vidareutvecklas, så har vi kompetensen att realisera era behov. Vi hjälper er med att utforma er produkt så att den fyller de aktuella funktionskraven samt går att tillverka på det mest ekonomiskt attraktiva sättet. -Utifrån ert underlag ritar vi upp detaljen i 2D/3D och tar i vissa fall hjälp av vår hexagonmätarm med scanner samt vår 3D skrivare i de mest krävande processerna.