skip to Main Content

Vare sig ni bara har en idé på en produkt med en viss funktion eller en färdig skiss/ritningsunderlag som behöver anpassas/vidareutvecklas så har vi kompetensen för att realisera era behov. Vi hjälper er med att utforma er produkt så att den fyller funktionskrav samt går att tillverka på det mest ekonomiskt attraktiva sättet.

Vi arbetar med moderna verktyg och kan hantera alla former av underlag. Våra konstruktörer använder RADAN programvara för konstruktion / design i 2D/3D. Där kan vi sedan generera precisa plåtutbredningar automatiskt för vidare produktion.

Back To Top